Our Team

Our Team

Dr. Paresh Gajjar  _ Director

Dr. Paresh Gajjar

Managing Trustee

[AnythingPopup id="1"]

Mr. Sandeep Dey _ Faculty

Mr. Sandeep Dey

Faculty

Ms.-Pragna-V

Ms. Pragna V. Patel

Faculty

Subhashish Mishra _ Vice Principal

Mr. Subhashish Mishra

In-charge Vice Principal - HM

[AnythingPopup id="4"]

Mr. Parth Vyas _ Faculty

Mr. Parth Vyas

Faculty

Bharti Vidhani _ Principal

Ms. Bharti Vidhani

In-charge Vice Principal - BBA, BCOM

[AnythingPopup id="5"]

Jitendra Talaviya _ Faculty

Mr. Jitendra Talaviya

Faculty

Mr. Umashankar _ HOD & Training and Placement

Mr. Uma Sankar

Training and Placement

Mr. Imroz Mansuri _ Faculty

Mr. Imroz Mansuri

Faculty

Mr. Avadhesh Kumar _ HOD

Mr. Avadhesh Kumar

HOD

IMG-20160409-WA0001

Ms. Bhagyashree Dabi

Faculty